فعالیت های پژوهشی

 • نظری، سبحان، «تحلیل مسأله انتخاب وسیله نقلیه با به‌کارگیری روش‌های محاسبات نرم»، ۱۳۸۱، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، دانشگاه صنعتی شریف، با راهنمایی دکتر یوسف شفاهی
 • شفاهی، یوسف و نظری، سبحان، «تحلیل مسأله انتخاب وسیله نقلیه در سفرهای کاری با به‌کارگیری سیستم‌های ژنتیک-فازی»، ۱۳۸۲، مجموعه مقالات چهارمین همایش مجموعه‌های فازی، ۷-۸ خرداد ۱۳۸۲، بابلسر، دانشگاه مازندران
 • شفاهی، یوسف و نظری، سبحان، «تحلیل مسأله انتخاب وسیله نقلیه در سفرهای کاری با به‌کارگیری سیستم‌های عصبی-فازی»، ۱۳۸۲، مجموعه مقالات چهارمین همایش مجموعه‌های فازی، ۷-۸ خرداد ۱۳۸۲، بابلسر، دانشگاه مازندران
 • شفاهی، یوسف و نظری، سبحان، «تحلیل مسأله انتخاب وسیله نقلیه در سفرهای کاری با به‌کارگیری شبکه‌های عصبی مصنوعی»، ۱۳۸۲، مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس سیستم‌های هوشمند، ۲۲-۲۴ مهرماه ۱۳۸۲، مشهد، دانشگاه فردوسی
 • نظری، سبحان، «مدل‌سازی هزینه حمل گندم برای بهینه‌یابی مکان‌های ساخت سیلو در کشور: یک مدل رگرسیون حاصل‌ضربی»، ۱۳۸۳، گزارش پروژه افزایش تأسیسات ذخیره‌سازی گندم، مؤسسه عالی پژوهش و آموزش مدیریت و برنامه‌ریزی
 • نظری، سبحان، اکرمی، احمد و بیگ‌محمدی، حسن، «ره‌آوردهای ICT برای حمل‌ونقل درون‌شهری»، ۱۳۸۴، مجموعه مقالات نخستین همایش جایگاه صنعت حمل‌ونقل در اقتصاد ایران، ۱۴ اردی‌بهشت ۱۳۸۴، بابلسر، دانشگاه مازندران
 • شفاهی، یوسف و نظری، سبحان، «تحلیل مسأله انتخاب وسیله در سفرهای خرید با به‌کارگیری شبکه‌های عصبی مصنوعی»، ۱۳۸۴، مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس سیستم‌های هوشمند، ۲۹ آذر تا ۱ دی ۱۳۸۴، تهران، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی
 • نظری، سبحان، « مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره برای انتخاب پیمان‌کار»، زمستان ۱۳۸۴، نشریه استحکام وابسته به فرماندهی مهندسی ساختمان و تأسیسات نزاجا، سال سوم، شماره ششم
 • Shafahi, Y., and Nazari, S., “Disaggregate Mode Choice Analysis for Work Trips Using Genetic-Fuzzy and Neuro-Fuzzy Systems”, Proceedings of the IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ASC 2006), August 28 to August 30, 2006, Palma De Mallorca, Spain
 • بهبهانی، حمید؛ نظری، سبحان، و فقیهی‌نژاد، فرشته «لزوم گنجاندن معیارهای عدالت در برنامه‌ریزی و توسعه پایدار حمل‌ونقل»، نخستین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دهم و یازدهم خردادماه ۱۳۹۱، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 • بهبهانی، حمید، و نظری، سبحان «ارائه روش طراحی بهینه شبکه حمل‌ونقل زمینی بین‌شهری با ملاحظه عدالت اجتماعی»، رساله دکتری، ۱۳۹۴، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • بهبهانی، حمید، مقیمی، فرهاد، و نظری، سبحان «ارزیابی میزان برقراری عدالت در دسترسی مناطق مختلف ایران به شبکه جاده‌های بین‌شهری»، مقاله در دست تهیه
 • بهبهانی، حمید، مقیمی، فرهاد، و نظری، سبحان «برآورد آثار مثبت اقتصادی-اجتماعی حاصل از برقراری عدالت در دسترسی به شبکه حمل‌ونقل»، مقاله در دست تهیه
 • Behbahani, H., Nazari, S., Nezamianpour H., “Equity and Transportation: Representing Equity Theories in Mathematical Form to be utilized in Transportation Investment Problems”, European Journal of Scientific Research, Volume 113, No 2, October 2013
 • Behbahani, H., Nazari, S., Nezamianpour H., “A Comparative Framework to Incorporate Different Social Equity Theories in Road Network Design: Case Study of Iran Interurban Network”, Paper Submitted for Publication
۴۸۴۱ بازدید از ابتدا ۱۵ بازدید امروز

این مطلب دارد بدون نظر

یک نظر بدهید


کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.