پیشنهاد تحقیق: تحلیل اثرات برقراری عدالت در دسترسی به شبکه ریلی بر عدالت اقتصادی میان مناطق مختلف کشور

هدف این تحقیق، سنجش اثرات ناشی از توزیع عادلانه شبکه ریلی کشوری بر وضعیت شاخص های عدالت اقتصادی کشور است. احساس و فرضیه اولیه در تعریف این مسأله این است که هر چه توزیع شبکه ریلی در سطح کشور عادلانه تر باشد، توزیع ثروت (رفاه اقتصادی) و رفاه اجتماعی نیز (البته با تأخیر زمانی و به ویژه در درازمدت) عادلانه تر خواهد بود.

۳۱۰۹ بازدید از ابتدا ۱۰ بازدید امروز

این مطلب دارد بدون نظر

یک نظر بدهید


کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.