پیشنهاد تحقیق: زمان بندی اجرای پروژه های توسعه شبکه حمل و نقل با هدف بهینه سازی توسعه اقتصادی

پروژه های توسعه شبکه حمل و نقل، معمولا تحت تأثیر فشارهای سیاسی و اجتماعی قرار دارند و تصمیم گیری درباره ترکیب و زمان بندی اجرای آنها بهینه نیست.

هدف از پیشنهاد این تحقیق، این است که با توسعه یک مدل بهینه سازی ریاضی، زمان بندی و ترکیب اجرای پروژه های توسعه شبکه به گونه ای اجرا شوند که اثرات مثبت اقتصادی حاصل از توسعه شبکه در طول بازه زمانی چندساله اجرای پروژه ها، بهینه شود.

این تحقیق می تواند دست کم در دو شکل مهم فرعی تعریف و انجام شود:

یک. زمان بندی اجرای پروژه های توسعه شبکه حمل و نقل با هدف بیشینه سازی رشد اقتصادی کل جامعه

دو. زمان بندی اجرای پروژه های توسعه شبکه حمل و نقل با هدف تحقق حداکثری عدالت در توسعه اقتصادی مناطق

 

برای جستجوی گوگلی، عبارت های زیر پیشنهاد می شود:

timing + “road network design”

model road network economic development

۱۱۳۱ بازدید از ابتدا ۱۰ بازدید امروز

این مطلب دارد بدون نظر

یک نظر بدهید


کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.