پیشنهاد تحقیق: تحلیل مزایای برقراری عدالت اجتماعی در دسترسی به راه های روستایی با کیفیت (با مطالعه موردی در مقیاس درون شهرستانی یا درون استانی) این موضوع از مدت ها پیش مد نظرم بوده است. اجازه دهید با ذکر یک روند تاریخی مبتنی بر خاطرات من و خودتان این موضوع را بیشتر روشن کنم: بیشتر ...

همچنان که در کلاس راهسازی اعلام شد، انتخاب موضوع سخنرانی بر عهده دانشجوی گرامی است، با این حال، به نظرم موضوعات زیر پیشنهادهای جالبی برای کار هستند: – بررسی واژه شناختی برخی واژه های مطرح در راه سازی و ترافیک (مثال: خیابان، میدان، جاده، …) – تحلیل ساده اثرات منفی (ناخواسته) راه بر محیط زیست ...